Waterzuiveren.nl

WATERZUIVERINGSSYSTEMEN

Ontdek het verschil met echt zuiver water

ZUIVER WATERBRON IN HUIS
GUN U ZELF ZUIVER WATER
ZUIVER WATER VAN ESSENTIEEL LEVENSBELANG  

Waterzuiveren.nl  @ 2016

Het verhaal over ons drinkwater

Als we aan Nederlands drinkwater denken, denken we aan helder, schoon water wat we zonder bereiding veilig kunnen drinken. Maar dat is sinds enkele jaren niet meer zo, er komt namelijk steeds meer verontreiniging in het grond- en rivierwater wat niet geheel door de reguliere zuivering kan worden verwijderd. Medicijnen, insecticide's en meststoffen zorgen er onder andere voor dat ons drinkwater niet meer geheel zuiver is.


Oppervlaktewater

De Rijn en Maas zijn de hofleveranciers van ons drinkwater. Dit oppervlaktewater heeft een lange weg afgelegd voordat het in Nederland aankomt en is sterk verontreinigd wat vraagt om meer zuivering. Onze waterleidingbedrijven kunnen deze extra zuivering niet meer waarmaken en dat heeft gevolgen voor mens en natuur. Niet alleen de prijs van dit sterk vervuilde water wordt hoger door extra zuiveringen maar het vraagt ook nogal wat van het milieu. Het oppervlaktewater is verontreinigd door lozingen van chemisch afval, medicijnen, industrie, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, bemesting in de landbouw en veeteelt. Om dit water schoon te krijgen zijn chemicaliën nodig en dit creëert een afvalproduct dat bij dit reinigingsproces ontstaat; veel vervuild slib wat moet worden verwerkt of opgeslagen. Maar ook wij als mens ondervinden de nadelen. De dosering van vervuiling die wij door ons drinkwater binnen krijgen is volgens de waterleidingbedrijven laag maar is dat ook zo? Kunnen wij daarom niet het zekere voor het onzekere nemen en zelf ons drinkwater zuiveren?


Zorgelijk

Je wordt niet ziek van ons drinkwater, het voldoet aan de regels maar toch wordt het steeds moeilijker om ons water goed te kunnen zuiveren. Een zorgelijk probleem zijn de geneesmiddelen in ons drinkwater, deze zijn slecht afbreekbaar en worden steeds vaker gebruikt. Door onderzoek is gebleken dat ruim twintig geneesmiddelen in lage concentraties in ons drinkwater voorkomen. Dit zijn medicijnen als acetylsalicylzuur, fenazon, het epilepsiemiddel carbamazepine, antidepressivum fluoxetine, enzovoort.